Javni konkurs za NVO - oblast LGBTI 2024.

Objavljeno: 11.03.2024. 11:43 Autor: Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava

Na osnovu člana 32v Zakona o nevladinim organizacijama (“Službeni list CG“, br.39/11 i 37/17), a u vezi sa Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2024. godini („Službeni list CG“ br. 119/23) i Pravilnikom o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs (“Službeni list CG“, br.14/18), Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija Ministarstva ljudskih i manjinskih prava objavljuje

JAVNI KONKURS

“Imamo pravo”

za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblasti zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava – zaštita i unapređenje ljudskih prava LGBTI osoba u Crnoj Gori u 2024. godini.

Obrazac i javni poziv možete preuzeti ovdje:

Dokumenta

Detalji javnog poziva:

Nadležna institucija:Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava
Objavljen: 11.03.2024.
Rok za prijavu: 10.04.2024.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?