Javni konkurs za raspodjelu sredstava NVO u oblasti energetike i energetske efikasnosti

Objavljeno: 21.03.2022. 13:49 Autor: Ministarstvo kapitalnih investicija

Na osnovu člana 32v Zakona o nevladinim organizacijama (“Službeni list CG“, br. 39/11 i 37/17), a u vezi sa Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2022. godini (“Službeni list CG“, br. 12/2022 od 03.02.2022.godine) i Pravilnikom o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija, izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs (“Službeni list CG“, br. 14/18), Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama u oblasti energetike i energetske efikasnosti za 2022. godinu Ministarstva kapitalnih investicija, objavljuje:

JAVNI KONKURS - oblast energetike i energetske efikasnosti za 2022. godinu

koji možete preuzeti u nastavku.

Dokumenta

Detalji javnog poziva:

Nadležna institucija:Ministarstvo kapitalnih investicija
Objavljen: 21.03.2022.
Rok za prijavu: 20.04.2022.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?