JAVNI KONKURS-Zaštita prava Roma/Romkinja i Egipćana/Egipćanki u 2021. godini

Objavljeno: 27.09.2021. 09:00 Autor: Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava

JAVNI KONKURS

 

„PODRŽIMO SOCIJALNU INKLUZIJU ROMA/ROMKINJA I EGIPĆANA/EGIPĆANKI U CRNOJ GORI“

 

 za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblasti 

Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava, zaštita prava Roma/Romkinja i Egipćana/Egipćanki u 2021. godini

Link za eParticipacije


Dokumenta

Javni konkurs - Romi i Egipćani 2021
Javni konkurs - Romi i Egipćani 2021
JAVNI KONKURS za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblasti Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava, zaštita prava Roma/Romkinja i Egipćana/Egipćanki u 2021. godini
Verzija 1.0 Objavljeno: 27.09.2021. 10:47
Preuzmi pdf 1 MB
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?