Javni oglas za projektnog menadžera u okviru projekata NDC, CBIT, FNC, BTR, UNFCCC

Objavljeno: 28.12.2021. 13:10 Autor: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma raspisuje javni oglas za projektnog menadžera u okviru projekata “Jačanje crnogorskog Nacionalno utvrđenog doprinosa (NDC) i akcija adaptacije u okviru transparentnosti kroz inicijativu za izgradnju kapaciteta za transparentnost – CBIT“ i „Četvrta nacionalna komunikacija i prvi dvogodišnji izvještaj o transparentnosti (FNC i BTR) Crne Gore ka Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih nacija o promjeni klime (UNFCCC)”.

O projektu

Projekti “Jačanje crnogorskog Nacionalno utvrđenog doprinosa (NDC) i akcija adaptacije u okviru transparentnosti kroz inicijativu za izgradnju kapaciteta za transparentnost – CBIT“ i „Četvrta nacionalna komunikacija i prvi dvogodišnji izvještaj o transparentnosti (FNC i BTR) Crne Gore ka Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih nacija o promjeni klime (UNFCCC)” za cilj imaju povećanje efikasnosti nacionalnih aktivnosti kada su u pitanju klimatske promjene i sinergije sa drugim srodnim nacionalnim akcijama, politikama i mjerama, u cilju postizanja nisko-karbonskog razvoja. Projekti će ojačati nacionalne, institucionalne i tehničke kapacitete, kako bi se uspješnije sprovodile aktivnosti u oblasti klimatskih promjena, kao i usvajanje ili poboljšanje metodologija i alata za povećanje transparentnosti, u skladu sa članom 13. Pariskog sporazuma, kao i ažuiriranje inventara gasova sa efektom staklene bašte. Očekivani rezultati će ojačati institucionalni mehanizam za praćenje nacionalno utvrđenih doprinosa i razvoj jačeg okvira transparentnosti.

Menadžer projekta će biti angažovan po konsultantskom ugovoru na puno radno vrijeme, na period od godinu dana, uz mogućnost produženja.

Dužnosti i odgovornosti

Pod nadzorom nacionalnog direktora projekata u Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, menadžer projekta će koordinirati sve projektne aktivnosti na nacionalnom nivou (Crna Gora), uključujući:

 • Upravljanje i koordinirnje implementacijom projekta sa tehničkog i organizacionog aspekta;
 • Osiguravanje da se sve projektne aktivnosti sprovode u skladu sa Ugovorom potpisanim sa Globalnim fondom za životnu sredinu;
 • Pripremanje detaljnog godišnjeg plana implementacije projekta koji treba da bude u skladu sa ukupnim rasporedom implementacije projekta, razgraničavajući ciljeve i budžet;
 • Pripremanje godišnjih i završnih izvještaja o projektima prema Globalnom fondu za životnu sredinu (GEF), Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma i UNDP-u;
 • Osiguranje da se sva plaćanja vrše u skladu sa pravilima GEF-a i UNDP-a;
 • Organizovanje sastanaka Projektnog odbora (PB);
 • Nadgledanje aktivnosti koje obavlja projektni asistent;
 • Organizovanje i nadgledanje diseminacije projektnih aktivnosti i rezultata projekta;
 • Pripremanje izvještaja o početnim radionicama, uz pripremu izvještaja najkasnije mjesec dana od dana organizovanja početnih radionica;
 • Upravljanje zahtjevima za obezbjeđivanje finansijskih sredstava UNDP-a putem avansa za finansiranje, direktnih plaćanja ili nadoknade koristeći FACE obrazac;
 • Pripremanje i dostavljanje finansijskih izvještaja UNDP-u na tromjesečnoj osnovi;
 • Vođenje akcionog plana za rodnu ravnopravnost;
 • Praćenje napretka implementacije i osiguravanje kvalitetnog i blagovremenog izvještavanja projektnih partnera;
 • Praćenje utrošenih sredstava;
 • Pripremanje izvještaja o završetku projekata.

Detaljniji pregled obaveza naznačen je u projektnom zadatku za poziciju MENADŽER, koji se nalazi u prilogu.

Iskustvo

Univerzitetska diploma društvenih nauka, životne sredine, prirodnih nauka, humanističkih studija ili srodnih oblasti;

Dokazano prethodno iskustvo od najmanje 7 godina u oblasti životne sredine/klimatskih promjena;

Dokazano prethodno iskustvo od najmanje 5 godina u upravljanju projektima;

Najmanje 5 godina iskustva u radu sa relevantnim institucijama koje se bave oblastima: energetike, transporta, otpada, životne sredine, inventara gasova sa efektom staklene bašte, meteorologija, poljoprivreda, šumarstvo;

Tečno poznavanje engleskog i crnogorskog jezika.

Trajanje oglasa: 28. decembra 2021. godine-12. januara 2022. godine

Prijave se mogu poslati na sljedeće email adrese: kabinet@mepg.gov.me; jovana.zaric@mepg.gov.me;

Dokumenta

Detalji oglasa:

Oblast:Javni oglas za projektnog menadžera u okviru projekata NDC, CBIT, FNC, BTR, UNFCCC
Opština:Podgorica
Poslodavac:Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma
Objavljen: 28.12.2021.
Rok za prijavu: 12.01.2022.
Tip zaposlenja:Konsultantski ugovor
Radno vrijeme:07:00h - 15:00h
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?