Javni poziv NVO za predlaganje predstavnika/ce za člana/icu Komisije - Interkulturalizam

Objavljeno: 02.02.2024. 09:31 Autor: Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava

Na osnovu člana 32b stav 3 Zakona o nevladinim organizacijama („Službeni list CG“, br. 39/11 i 37/17) u vezi sa Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2024. godini, („Službeni list CG”, br. 119/23) i Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG”, br. 41/18), Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava upućuje

 JAVNI POZIV

nevladinim organizacijama

za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije za člana/icu

Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u 2024. godini, u oblasti  Zaštite i unapređenja ljudskih i manjinskih prava- Interkulturalizam

Javni poziv i Obrazac možete preuzeti ovdje:

Detalji javnog poziva:

Nadležna institucija:Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava
Objavljen: 02.02.2024.
Rok za prijavu: 12.02.2024.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?