Javni poziv NVO za predlaganje predstavnika/ce za člana/icu Komisije - OSI

Objavljeno: 02.02.2024. 10:00 Autor: Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava

Na osnovu člana 32b stav 3 Zakona o nevladinim organizacijama ("Službeni list CG", br. 39/11 i 37/17) u vezi sa  Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2024. godini, ("Službeni list Crne Gore", br. 119/23 od 28.12.2023. godine) i Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (“Službeni list Crne Gore” broj 41/18) Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava upućuje

JAVNI POZIV

         nevladinim organizacijama

za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije za člana/icu 

Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u 2024. godini, u oblasti – zaštita lica sa invaliditetom od diskriminacije i promocija jednakosti

Javni poziv i Obrazac možete preuzeti ovdje:

Dokumenta

Detalji javnog poziva:

Nadležna institucija:Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava
Objavljen: 02.02.2024.
Rok za prijavu: 12.02.2024.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?