Javni poziv za predstavnika/cu NVO za člana u radnu grupu - Strategija manjinske politike

Objavljeno: 17.01.2024. 12:01 Autor: Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava

Na osnovu člana 3 Uredbe o  izboru  predstavnika nevladinih organizacija u radna tjela organa državne uprave i sprovođenju u javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list RCG" br. 41/18),  Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava objavljuje:

JAVNI POZIV

za predlaganje predstavnika/predstavnice nevladinih organizacija za člana /članicu Radne grupe za izradu Strategije manjinske politike 2024-2028.godine

Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava poziva nevladine organizacije da učestvuju u procesu izbora tri (3) kandidata/kandidatkinje NVO za člana/članicu Radne grupe za izradu Strategije manjinske politike 2024-2028.godine.

Zadatak Radn grupe za izradu Strategije manjinske politike 2024-2028.godine je izrada, praćenje, sprovođenje Strategije manjinske politike 2024-2028.godine i utvrđivanje akcionih planova za sprovođenje Strategije, nadziranje njihovog ostvarivanja, ocjena postignutih rezultata na osnovu praćenja utvrđenih indikatora učinka, predlaganje promjena i dopuna Strategije na godišnjem nivou i dostavljanje informacija u cilju sačinjavanja godišnjih izvještaja o sprovođenju Strategije.

Za člana/članicu Radne grupe nevladina organizacija može da predloži samo jednog predstavnika.

Javni poziv i obrazac možete preuzeti ovdje: 

Detalji javnog poziva:

Nadležna institucija:Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava
Objavljen: 17.01.2024.
Rok za prijavu: 26.01.2024.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?