Javni poziv zainteresovanim nevladinim organizacijama za konsultacije u cilju pripreme Sektorske analize za utvrđivanje prijedloga prioritetnih oblasti od javnog interesa...

Objavljeno: 03.03.2021. 08:30

U skladu sa članom 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Sl. List Crne Gore“, broj 41/18), a u vezi sa članom 32a stav 2 Zakona o nevladinim organizacijama („Sl.list CG“, br. 39/11 i 37/17), Ministarstvo održivog razvoja i turizma objavljuje

JAVNI POZIV

Zainteresovanim nevladinim organizacijama za konsultacije u cilju pripreme Sektorske analize za utvrđivanje prijedloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u oblasti upravljanja otpadom, u 2021. godini.

Komentare i sugestije na Nacrt Sektorske analize nevladine organizacije mogu da dostave najkasnije do 18. marta 2021. godine do 12 časova, na e-mail adresu: branka.milasinovic@mepg.gov.me

Nacrt Sektorske analize možete pogledati OVDJE.

Detalji javnog poziva:

Nadležna institucija:Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma
Objavljen: 02.03.2021.
Rok za prijavu: 17.03.2021.
Naziv:Javni poziv zainteresovanim nevladinim organizacijama za konsultacije u cilju pripreme Sektorske analize za utvrđivanje prijedloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa...
Tip:Javni poziv
Namijenjeno za:Nevladinim organizacijama
Može biti investirano u:Oblasti upravljanja otpadom
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?