Javni poziv zainteresovanim NVO za konsultovanje u cilju pripreme sektorske analize u oblasti Zaštita i unapređenje ljudskih i manjinskih prava- Interkulturalizam

Objavljeno: 02.10.2023. 13:45 Autor: Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava

Na osnovu člana  13 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa  državne uprave i sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“,broj 41/18) Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava upućuje

JAVNI POZIV

nevladinim organizacijama čije je područje djelovanja Zaštita i unapređenje ljudskih i manjinskih prava,

ZA KONSULTACIJE O NACRTU SEKTORSKE ANALIZE

za oblast djelovanja Zaštita i unapređenje ljudskih i manjinskih prava- Interkulturalizam, predlog prioritetne oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija
 iz Budžeta Crne Gore u 2024. godini.

Javne konsultacije će trajati 15 dana, od 03.10.2023. godine do i sa 17.10.2023. godine

Sektorska analiza se sačinjava na osnovu strateških i planskih dokumenata odnosno propisa u odgovarajućoj oblasti od javnog interesa uz konsultacije sa zainteresovanim nevladinim organizacijama, i predstavlja osnov za utvrđivanje prioritetnih oblasti i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinim organizacijama („Službeni list CG“, br. 39/11 i 37/17). Sektorska analiza se priprema radi blagovremenog planiranja visine sredstava koja će biti opredijeljena na pozicijama ministarstava nadležnih za oblasti koje Vlada utvrdi kao prioritetne za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija. Analiza će poslužiti za pripremu javnih konkursa Direktorata za interkulturalizam, za raspodjelu sredstava za finansiranje projekta i programa nevladinih organizacija u oblasti koja će biti utvrđena kao prioritetna.

Komentare, inicijative, predloge i sugestije možete slati poštom na adresu: Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava, Bulevar Sv. Petra Cetinjskog, br. 130, (sa naznakom „Javne konsultacije ,,Zaštita i unapređenje ljudskih i manjinskih prava-Interkulturalizam “) kao i elektronskim putem, na e-mail: mila.popovich@mmp.gov.me

 Kontakt osoba za koordinaciju konsultacija sa zainteresovanim nevladinim organzacijama je Kristjan Dukaj. Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava će razmotriti prispjele inicijative, predloge, sugestije i komentare i sačiniti Izvještaj o konsultovanju nevldinih organizacija o Nacrtu sektorske analize za oblast djelovanja Zaštita i unapređenje ljudskih i manjinskih prava -Interkulturalizam.

NACRT SEKTORSKE ANALIZE MOŽETE PREUZETI OVDJE: 

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?