Jedanaesta sjednica Savjeta NID

Objavljeno: 29.04.2022. 06:17 Autor: Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta

Jedanaesta sjednica Savjeta za naučnoistrazivačku djelatnost (Savjet NID) održana je 29. aprila 2022. godine, u Sali za sastanke resora za nauku u okviru Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta, sa početkom u 12:00 časova.

Sjednicom je predsjedavao prof. dr Vladimir Drekalović, predsjednik Savjeta.

Sastanku su, osim predstavnika Savjeta, prisustvovali i članovi Radne grupe za pripremu predloga Strategije naučnoistraživačke djelatnosti (2022-2026.) iz Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta i Biotehničkog fakulteta UCG, kao i predstavnici Direktorata za digitalnu ekonomiju i tehnološki razvoj Ministarstva ekonomskog razvoja.

Na sjednici je razmatrana priprema nove Strategije naučnoistraživačke djelatnosti (2022-2026.). Članovi ove radne grupe su, zavisno od oblasti ekspertize, izložili svoje preliminarne koncepte prioritetnih oblasti koje bi trebalo da se nađu u Strategiji naučnoistraživačke djelatnosti (2022-2026.), sa posebnim akcentom na definisanje operativnih ciljeva i indikatora učinka.

Sljedeća sjednica Savjeta NID očekuje se tokom maja mjeseca tekuće godine, dok  će tačan datum biti preciziran u predstojećem periodu.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?