Jednako društvu bez diskriminacije kao princip demokratije

Objavljeno: 01.07.2021. 12:00 Autor: Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava

Realizacijom projekta „OSI učestvuju i odlučuju“  koji je finansijski podržano od strane Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava daje se doprinos jednakom društvu bez diskriminacije koje je zasnovano na demokratskim principima, kao i unaprijeđenju položaja OSI za aktivno učešće u političkom i javnom životu, saopštila je v.d. generalne direktorice Aleksandra Popović na tribini koju je organizovala nevladina organizacija Centar za razvoj nevladinih organizacije - CRNVO.

Popović je na uvodnom obraćanju kazala da je ovim projektom obuhvaćen raznovrsni broj korisnika, kao primarni, predstavnici/ce nevladinih organizacija u Crnoj Gori iz oblasti zaštite lica sa invaliditetom, predstavnici institucija koje rade u ovoj oblasti ali i lica sa invaliditetom.

Prema njenim riječima, istraživanje “uloge organizacija OSI u poboljšanju položaja lica  sa invaliditetom i zaštiti od diskriminacije  ” koje je predstavljeno tokom tribine biće osnova za dalje pravce djelovanja u ovoj oblasti, te ojačati znanja i kapacitete organizacija koje djeluju u ovoj oblasti.

“Zakonom o ratifikaciji Konvencije ujedinjenih nacija o pravima lica sa invaliditetom sa opcionim protokolome Crna Gora se obavezala da će licima sa invaliditetom garantovati njihova politička prava i mogućnost da ta prava uživaju na osnovu jednakosti sa drugima” istakla je Popović.

“Veoma je važno da su lica sa invaliditetom upoznata sa svojim pravima, kao i sa institucijama kojima se mogu obratiti u ostvarivanju i zaštiti svojih prava” rekla je Popović.

Popović smatra da je potrebno unaprijediti dijalog između institucija, nevladinih organizacija i OSI u oblasti zabrane diskriminacije kako bi se što efikasnije odgovorilo na sve izazove.

Predstavnik nevladine organizacije CRNVO je na tribini predstavio rezultate istraživanja “Uloga organizacija osoba sa invaliditetom u poboljšanju položaja osoba sa invaliditetom u crnogorskom društvu”. Ciljna grupa u ovom istraživanju bile su NVO u oblasti zaštite OSI, te da je ukupno anketirano 32 registrovanih NVO. Prikupljanje podataka obavljeno je tehnikom Web survey- Anketiranje putem internet i isto je realizovano od 22. Januara do 4 februara 2021. godine. 

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?