Kabinet potpredsjednika Vlade

Vlada Crne Gore ima četiri potpredsjednika za spoljnu politiku, evropske integracije i regionalnu saradnju, za ekonomski sistem, za politički sistem i unutrašnju politiku i za regionalni razvoj.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?