Lista kandidata NVO za člana komisije za raspodjelu finansijskih sredstava na javnim konkursima za projekte u vezi eliminisanja plastičnih kesa

Objavljeno: 16.08.2021. 09:08 Autor: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

MINISTARSTVO EKOLOGIJE, PROSTORNOG PLANIRANJA I URBANIZMA, objavljuje

Listu predstavnika nevladinih organizacija

za člana komisije za raspodjelu finansijskih sredstava na javnim konkursima

za finansiranje na Javnim konkursima za finansiranje projekata u vezi eliminisanja plastičnih kesa i drugih plastičnih materijala, odvojenog sakupljanju komunalnog otpada i upravljanja organskim otpadom i kompostiranja otpada

U skladu sa kriterijumima utvrđenim Javnim pozivom broj 04-370/25, od 16.07.2021. godine iz člana 4 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list CG", broj 41/18), nevladine organizacije su predložile sljedeće kandidate:

 •   Minić Aleksu iz Bijelog Polja predložile su:
 1. „Razvojni centar“ Bijelo Polje; 
 2. „Omladinski informacioni centar“ Bijelo Polje;
 3. „Centar sjevera“ Bijelo Polje;
 4. „Centar kreativnih vještina“ Berane;
 5. „Zelena dolina“ Bijelo Polje;
 6. „Manifest“ Bijelo Polje;
 7. „Đakomo Adriatic“ Bijelo Polje;
 8. „Bjelopoljski demokratski centar“ Bijelo Polje i
 9. „Glasnici nade“  Berane.
 •   Veličković Danijelu iz Bijelog Polja predložile su:
 1. Ronilački klub „Tim ajkula“, Bijelo Polje;
 2. „KAN“ Bijelo Polje;
 3. Planinarski klub „Cmiljača“ Bijelo Polje i
 4. „Sjeverna zemlja“ Berane.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?