Lista predstavnika/ica nevladinih organizacija

Objavljeno: 18.06.2021. 07:30 Autor: Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava

Lista predstavnika/ica nevladinih organizacija

koji/e su predloženi/e za člana/icu  Radne grupe za izradu Strategije za zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti za period 2022-2027 sa akcionim planom, kao i pripemu izvještaja o implementaciji. 

Dokumenta

Lista NVO član Komisije 21
Lista NVO član Komisije 21
Lista predstavnika/ica nevladinih organizacija koji/e su predloženi/e za člana/icu Radne grupe za izradu Strategije za zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti za period 2022-2027 sa akcionim planom, kao i pripemu izvještaja o implementaciji.
Verzija 1.0 Objavljeno: 18.06.2021. 07:36
Preuzmi docx 41 KB
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?