Ministarstvo finansija i socijalnog staranja oštro osuđuje kršenje prava djece

Objavljeno: 18.06.2021. 10:45 Autor: Ministarstvo finansija i socijalnog staranja

Povodom nemilog događaja koji je postao viralan i kojim se, nažalost, na najgori način krši pravo na privatnost djece koja je zagarantovana kako zakonima države Crne Gore, tako i UN Konvencijom o pravima djeteta, čija je potpisnica i naša država, Ministarstvo finansija i socijalnog staranja  oštro osuđuje postupanje svih odraslih učesnika u ovom događaju, kako službenih lica, tako i građana.

S tim u vezi, Ministarstvo finansija i socijalnog staranja obavještava javnost da je u  okviru svojih nadležnosti preduzelo sve raspoložive mjere, kako za zaštitu prava i dobrobiti djece, tako i  radi utvrđivanja odgovornosti svih učesnika ovog događaja i o tome će povratno izvijestiti javnost.

Ministarstvo podsjeća da je dobrobit i zdravlje djece prioritet svih prioriteta i da svi zaposleni u državnim službama, a naročito nadležni za postupanje prema djeci moraju biti svjesni toga. Ovom prilikom pozivamo sve zaposlene u Centrima za socijalni rad, ali i sva ostala lica, da u postupanju prema djeci budu naročito pažljivi i obazrivi.

Takođe, Ministarstvo apeluje na javnost da je zaštita najboljeg interesa djece prioritet cijelog društva i da se video sadržaji na kojima se vide djeca ne objavljuju po  društvenim mrežama, jer se djeca time dodatno viktimizuju, krše njihova prava i ugrožava dobrobit.

                                                            Ministarstvo finansija i socijalnog staranja

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?