Molba za pomilovanje

Sadržaj:

Pokretanje postupka pomilovanja


Pomilovanjem se u skladu sa Krivičnim zakonikom Crne Gore daje oslobođenje od krivičnog gonjenja ili potpuno ili djelimično oslobođenje od izvršenja kazne, zamjenjuje se izrečena kazna blažom kaznom ili uslovnom osudom, daje se rehabilitacija, određuje kraće trajanje određene pravne posljedice osude ili se ukidaju pojedine ili sve pravne posljedice osude.

Pomilovanje daje Predsjednik Crne Gore.

Pokretanje postupka pomilovanja

Postupak za pomilovanje pokreće se po molbi za pomilovanje ili po službenoj dužnosti. Molbu može podnijeti osuđeno lice, njegov bračni drug, srodnik po krvi u pravoj liniji, usvojilac, usvojenik, brat, sestra, hranilac ili lice sa kojim živi osuđeno lice u vanbračnoj zajednici.

Molba se može podnijeti po pravosnažnosti presude i može se ponoviti po isteku roka od godinu dana od dana donošenja posljednje odluke o pomilovanju ako je presudom izrečena kazna zatvora preko tri godine. Molba se može ponoviti po isteku roka od šest mjeseci od dana donošenja posljednje odluke o pomilovanju ako je presudom izrečena kazna zatvora do tri godine. Molba ne odlaže izvršenje krivične sankcije.

Molba se podnosi Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?