Obavještenje o produženju javne rasprave o tekstu Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportu

Ministarstvo sporta i mladih je dana 21. marta 2023. godine, dalo na javnu raspravu tekst Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportu i time je upućen javni poziv svim zainteresovanim licima da daju doprinos u razmatranju i donošenju kvalitetnog akta.

Zbog velikog interesovanja javnosti, obavještavamo sva zainteresovana lica da se navedena javna rasprava produžava do 27. aprila 2023. godine.

Okrugli sto o tekstu nacrta zakona biće organizovan dana 27. aprila 2023. godine, u sali Univerzitetskog sportsko - kulturnog centra u Podgorici, sa početkom u 13:30 časova.

Nakon završetka javne rasprave, Ministarstvo sporta i mladih će razmotriti sve pristigle komentare, primjedbe i sugestije i nakon toga sačiniti Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?