OBAVJEŠTENJE U VEZI SA JAVNIM POZIVOM ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA/CE NEVLADINE ORGANIZACIJE

Objavljeno: 04.07.2022. 12:42 Autor: Ministarstvo pravde

OBAVJEŠTENJE U VEZI SA JAVNIM POZIVOM ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA/CE NEVLADINE ORGANIZACIJE

za člana/icu Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u 2022. godini


Na osnovu člana 32b stav 3 Zakona o nevladinim organizacijama ("Službeni list Crne Gore", br. 39/11 i 37/17) u vezi sa Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2022. godini i Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (“Službeni list Crne Gore”, broj 41/18) Ministarstvo pravde je 17. juna 2022. godine uputilo Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce za člana/icu Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u 2022. godini u oblasti vladavine prava (sektor pravosuđa).

Rok za dostavljanje predloga bio je 10 dana od dana objavljivanja ovog Javnog poziva.

Nakon isteka predviđenog roka nije bilo predloženih predstavnika/ca nevladinih organizacija za člana/cu Komisije.

Ministarstvo pravde 

 

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?