Odmah da počne elektronska evidencija u slobodnim zonama

Objavljeno: 09.10.2021. 08:53 Autor: Ministarstvo finansija i socijalnog staranja

Ministar finansija i socijalnog staranja Milojko Spajić, sa saradnicima, održao je sastanak sa v.d. direktorom Uprave prihoda i carina, Aleksandrom Damjanovićem i predstavnicima Uprave, da bi razgovarali o uvođenju elektronskog sistema za evidenciju robe koja se nalazi u slobodnim zonama.

Neophodno je da državni organi, u prvom redu Uprava prihoda i carina i Vlada Crne Gore, u svakom trenutku imaju uvid u promet robe u slobodnim zonama, a sve u skladu sa važećim zakonskim propisima. Nacionalni savjet za borbu protiv korupcije na visokom nivou i Vlada u cjelini su odlučni i istrajni u borbi protiv sive ekonomije i zbog toga je neophodno da Uprava prihoda i carina odmah počne elektronsko vođenje precizne evidencije prometa svih roba, naglasio je ministar Spajić.

Podsjećamo da je Nacionalni savjet za borbu protiv korupcije na visokom nivou, u više navrata, insistirao na uvođenju elektronske evidencije prometa robe u slobodnim zonama, što ni nakon više mjeseci nije učinjeno. Iz tog razloga, Ministarstvo finansija i socijalnog staranja, kao organ nadležan za nadzor nad radom Uprave prihoda i carina, juče je naložilo Upravi da, do uvođenja kompleksnijeg softverskog rješenja, odmah počne sa elektronskim vođenjem evidencije u slobodnim carinskim zonama “Luka Bar” i Podgorica.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?