Održan Dijalog o Programu reforme upravljanja javnim finansijama (PFM)

Objavljeno: 16.11.2023. 15:00 Autor: PR SLUŽBA MINISTARSTVA FINANSIJA

„Ministarstvo finansija posvećeno će raditi na unaprjeđenju odgovornosti i efikasnosti u upravljanju javnim resursima, pospješujući transparentnost državnog budžeta i nadzor nad njegovim izvršenjem” - poručio je generalni direktor Direktorata za državni budžet, Bojan Paunović, govoreći na sastanku na temu “Upravljanje javnim finansijama za PMF dijalog” (Program reforme upravljanja javnim finansijama 2022-2026) na kojem je kopredsjedavao zajedno sa Cindy van den Boogert, zamjenicom šefa Odjeljenja za Crnu Goru i Srbiju u Generalnom direktoratu Evropske komisije za susjedstvo i pregovore o proširenju.

Tokom sastanka predstavljeni su ostvareni rezultati reformskih aktivnosti u prethodnom periodu i analiziran je napredak koji je Crna Gora ostvarila u oblasti reforme upravljanja javnim finansijama, sa naglaskom na status realizacije operativnih zaključaka sa poslednjeg održanog PMF dijaloga.

Razmatrajući naredne korake u vezi sa implementacijom Akcionog plana za sprovođenje PMF-a, zaključeno je da je neophodno postići efikasnije praćenje postignutih rezultata reforme sistema javnih finansija, koja je visoko na listi Vladinih prioriteta i istovrmeno obezbijediti široj javnosti sveobuhvatne, relevantne i blagovremene budžetske informacije.

Gospodin Paunović je naglasio da je cilj Ministarstva finansija za naredni period jasan i tiče se završetka pregovaračkog procesa preduzimanjem svih potrebnih radnji na otklanjanju nedostataka koji su uočeni u prethodnom periodu i ispunjavanjem konačnih kriterijuma predviđenih u pregovoračkim poglavljima.

Gospođa van der Boogert ukazala je na trenutni zamah za proširenje EU i kontekst nove Vlade Crne Gore. Poručila je da je „ovo trenutak kada treba da se fokusiramo na ispunjavanje svih uslova za pristupanje Crne Gore EU“. Ona je istakla snažnu podršku EU reformama upravljanja javnim finansijama u Crnoj Gori, uključujući i budžetsku podršku. Između ostalog, EU strana je ohrabrila Crnu Goru da uspostavi jedinstven, sveobuhvatan i transparentan sistem planiranja i upravljanja kapitalnim investicijama.

Poručeno je da primarni cilj upravljanja javnim finansijama na efikasan način predstavlja ključan segment za održivost ekonomskog razvoja i doprinosi makroekonomskoj stabilnosti države, kao i jačanju pravnog, strateškog i institucionalnog okvira u skladu sa EU i međunarodnim standardima.

Program reforme upravljanja javnim finansijama, o kojem je raspravljano na sastanku predstavlja jedan od najznačajnijih i najsveobuhvatnijih Vladinih dokumenata. Izrađen je na osnovu evaluacija urađenih o reformi upravljanja javnim finansijama za period 2016-2020. Podsjetimo Program reforme upravljanja javnim finansijama 2022-2026 (PFM RP) Vlada je usvojila 15. decembra 2022. godine. PFM RP 2022-2026 predstavlja strateški okvir za planiranje i sprovođenje reformskih procesa upravljanja javnim finansijama u glavnim oblastima održivog fiskalnog okvira, planiranja i budžetiranja javne potrošnje, izvršenja budžeta, unaprjeđenja računovodstvenog informacionog sistema, praćenja i finansijskog izvještavanja, kao i finansijske kontrole.

Dijalog PFM, koji je održan u hibridnom formatu 16. novembra 2023. godine u Podgorici, ispitao je rezultate inicijativa koje je ovaj PFM RP identifikovao. Pored čelnika državnih institucija, prisustvovali su i predstavnici Delegacije EU u Podgorici, Evropske komisije (DG NEAR, DG BUDGET), MMF-a, Svjetske banke, SIGMA-e i UNDP-a.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?