Održan dvodnevni seminar “Senzibilisanje sudija i sutkinja u pogledu zaštite prava i sloboda LGBTI osoba u Crnoj Gori”

Objavljeno: 19.11.2021. 14:15 Autor: Ministarstvo pravde

19.11.2021.

Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava, u saradnji sa AIRE centrom iz Londona i uz podršku Britanske ambasade u Podgorici, organizovalo je dvodnevni seminar “Senzibilisanje sudija i sutkinja u pogledu zaštite prava i sloboda LGBTI osoba u Crnoj Gori”, počevši 18. novembra u Budvi. 

Seminar je imao za cilj razotkrivanje i demistifikovanje aktuelnih homofobnih sadržaja i stavova kako bi se obezbijedila puna primjena i ostvarivanje prava LGBTIQ osoba u Crnoj Gori, ali i upoznavanje sa praksom Evropskog suda za ljudska prava u ovoj oblasti. Ovaj događaj je bio prilika da se razmijene iskustva u oblasti zaštite od govora mržnje i zločina iz mržnje.

Tokom prvog dana, učesnici/e su imali priliku da razmijene mišljenja na teme razlikovanja važnih koncepata i identiteta u borbi za poštovanje ljudskih prava LGBTI osoba, mehanizmima homofobije/transfobije, pristupom pravdi LGBTIQ osoba u Crnoj Gori, pozicijom profesionalaca/ki u radu sa LGBTIQ osobama, primjerima iz dobre inkluzivne prakse, manjinskom stresu i njegovim posljedicama. Takođe, prisutni su mogli i da uživo čuju životnu priču trans osobe  kroz “živu biblioteku”.

Održan dvodnevni seminar “Senzibilisanje sudija i sutkinja u pogledu zaštite prava i sloboda LGBTI osoba u Crnoj Gori”

Drugog dana edukacije, naglasak je bio na zakonodavnom nivou i na praksi Institucije zaštitnika ljudskih prava i sloboda kao i o govoru mržnje, te se razgovaralo o načelu jednakosti i zaštita od diskriminacije u međunarodnom pravu (UN, SE, OEBS, EU), član 1 EKLJP i član 1 Protokola 12 uz EKLJP u praksi Evropsog suda za ljudska prava, materijalno pravo i potupci za zaštitu od diskriminacije, test diskriminacije i prebacivanje tereta dokazivanja u parničnom postupku, govor mržnje kao poseban oblik diskriminacije i zločin iz mržnje: materijalnopravni pojam i procesne karakteristike gonjenja delikata motivisanih mržnjom.

Održan dvodnevni seminar “Senzibilisanje sudija i sutkinja u pogledu zaštite prava i sloboda LGBTI osoba u Crnoj Gori”

Predavanja su održali/e Tea Dakić, dr med. psihijatrica i mr sc. Bioetike; Jelena Čolaković, programska direktorica NVO Juventas; Nikola Ilić, aktivista Asocijacije Spektra; mr Siniša Bjeković, Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore i Miloš Šoškić, državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici.

Seminaru je prisustvovalo 18 sudija/tkinja iz osnovnih sudova iz Podgorice, Bara, Herceg Novog, Nikšića, Bijelog Polja, Berana, Danilovgrada, Cetinja, Višeg suda za prekršaje Crne Gore i sudova za prekršaje iz Podgorice, Budve i Bijelog Polja. 

Održan dvodnevni seminar “Senzibilisanje sudija i sutkinja u pogledu zaštite prava i sloboda LGBTI osoba u Crnoj Gori”

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?