Održana sjednica Savjeta za praćenje sprovođenja Strategije reforme pravosuđa 2019-2022

Objavljeno: 04.06.2022. 21:02 Autor: Ministarstvo pravde

Savjet za praćenje sprovođenja Strategije reforme pravosuđa 2019-2022 održao je danas sjednicu kojom je predsjedavao ministar pravde, Marko Kovač. 

U skladu sa obavezama predviđenim Strategijom reforme pravosuđa 2019-2022, Savjet je na današnjoj sjedici razmotrio i usvojio Predlog godišnjeg izvještaja o sprovođenju Akcionog plana za implementaciju Strategije reforme pravosuđa 2019-2022 (za 2021. godinu). Izvještaj, sa odgovarajućim preporukama za nadležne institucije, će biti upućen Vladi na usvajanje.

U raspravi je konstatovano da stepen realizacije aktivnosti iz Akcionog plana nije bio na zadovoljavajućem nivou i iskazana je potreba za intenziviranjem rada na realizaciji svih nerealizovanih i djelimično realizovanih aktivnosti iz izvještajnog perioda, kao i svih planiranih aktivnosti u 2022. godini, a sve to u cilju postizanja vidljivih rezultata u procesu reforme pravosuđa u Crnoj Gori.

Na sastanku je takođe konstatovana i spremnost predstavnika Advokatske komore, odnosno v.d. predsjednika Zdravka Begovića, da se u najkraćem roku održe izbori i izabere novo rukovodstvo Komore.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?