Одржана сједница Савјета за праћење спровођења Стратегије реформе правосуђа 2019-2022

Објављено: 04.06.2022. 21:02 Аутор: Министарство правде

Савјет за праћење спровођења Стратегије реформе правосуђа 2019-2022 одржао је данас сједницу којом је предсједавао министар правде, Марко Ковач. 

У складу са обавезама предвиђеним Стратегијом реформе правосуђа 2019-2022, Савјет је на данашњој сједици размотрио и усвојио Предлог годишњег извјештаја о спровођењу Акционог плана за имплементацију Стратегије реформе правосуђа 2019-2022 (за 2021. годину). Извјештај, са одговарајућим препорукама за надлежне институције, ће бити упућен Влади на усвајање.

У расправи је констатовано да степен реализације активности из Акционог плана није био на задовољавајућем нивоу и исказана је потреба за интензивирањем рада на реализацији свих нереализованих и дјелимично реализованих активности из извјештајног периода, као и свих планираних активности у 2022. години, а све то у циљу постизања видљивих резултата у процесу реформе правосуђа у Црној Гори.

На састанку је такође констатована и спремност представника Адвокатске коморе, односно в.д. предсједника Здравка Беговића, да се у најкраћем року одрже избори и изабере ново руководство Коморе.

Да ли вам је садржај ове странице био од користи?