Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Održana završna konferencija projekta „Uspostavljanje sistema upravljanja sopstvenim resursima Evropske unije u Crnoj Gori“

Objavljeno: 26.05.2023. 12:53 Autor: Ministarstvo finansija

 Crna Gora korak bliže završnom mjerilu za poglavlje 33

U saradnji sa Delegacijom Evropske unije u Crnoj Gori, Ministarstvo finansija je u maju prošle godine  započelo realizaciju projekta „Uspostavljanje sistema upravljanja sopstvenim resursima Evropske unije u Crnoj Gori“, u vrijednosti od 225.000 €. Napredak postignut na uspostavljanju sistema predstavljen je na završnoj konferenciji implementacije projekta na kojoj su govorili predstavnici Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori i nadležnog Ministarstva finansija.

Projekat je sprovodila konsultantska kuća „ADE“, sa ciljem uspostavljanja efikasne strukture, koordinacije i upravljanja sopstvenim resursima EU, u skladu sa zahtjevima za ispunjenje završnog mjerila za pregovaračko poglavlje 33. Konferencija dolazi kao kruna jednogodišnjeg rada čiji rezultati dovode Crnu Goru korak bliže zacrtanom cilju.

„Kako Crna Gora bude napredovala na svom evropskom putu, sa ponosom možemo reći da će rezultati postignuti u okviru ovog projekta direktno doprinijeti poboljšanju životnog standarda, povezanosti i prosperiteta građana. Od prvog dana članstva, Crna Gora će uplaćivati neophodne doprinose u budžet Evropske unije, a istovremeno biti u mogućnosti da kroz kohezione i strukturne fondove, koristi sredstva za regionalni razvoj, unaprijeđenje ekonomskog razvoja, socijalnih i ekoloških uslova života, kao i za infrastrukturne projekte.“, saopštila je Nina Marković, programska menadžerka u Delegaciji EU u Crnoj Gori. 

Unaprijeđenje sistema sopstvenih resursa, u okviru aktivnosti Projekta, uspješno je sprovedeno kroz paralelni razvoj tri komponente.

-Izgradnja kapaciteta svih institucija odgovornih za uspostavljanje sistema sopstvenih resursa EU u Crnoj Gori

-Uspostavljanje neophodnih procedura i jačanje institucionalnog okvira

-Usklađivanje zakonodavstva, što se ogleda u analizi nedostataka postojećeg zakonodavstva i preporukama za dalje usklađivanje.

 

Pored navedenog, zajedničke aktivnosti sa korisnicima dovele su do višeg nivoa razumijevanja relevantnih propisa EK, zahtjeva EK i očekivanja da plaćanja i izvještavanje moraju biti u potpunosti u skladu sa zahtjevima EU. Na konferenciji je predstavljena i mapa puta za dalje usklađivanje pravnog okvira i operativnih procedura.

„Rezultati ostvareni aktivnom saradnjom Ministarstva finansija, Uprave prihoda i carina Crne Gore i MONSTAT-a, uz punu podršku Delegacije EU u Crnoj Gori, značajno su doprinijeli ispunjavanju zahtjeva završnog mjerila za Pregovaračko poglavlje 33 – Finansijske i budžetske odredbe. Crna Gora će uložiti sve napore da dostigne nivo spremnosti da bude neto korisnik ovih sredstava, što znači da će prihodi iz fondova EU biti veći od doprinosa Crne Gore budžetu EU.”, saopštio je Bojan Paunović, Direktor direktorata za budžet u Ministarstvu finansija.

Sistem sopstvenih sredstava EU, koji je glavni izvor prihoda za budžet EU 2021-2027, zasniva se na četiri glavna izvora prihoda: tradicionalni sopstveni izvori (carine), doprinosi po osnovu poreza na dodatu vrijednost (PDV), sopstveni resursi zasnovani na bruto nacionalnom prihodu (BNP) i, od nedavno, nereciklirani otpad od plastične ambalaže.

Današnjem događaju, pored  načelnice Direkcije za uspostavljanje sistema sopstvenih sredstava EU u Crnoj Gori i šefice radne grupe za pregovaračko pogavlje 33 – Finansijske i budžetske odredbe, Tanje Musterović prisustvovali su i stručni timovi Ministarstva finansija i relevantnih institucija koji su učestvovali u realizaciji projekta.

aaa

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?