Opredijeljena sredstva za Srednju vjersku školu „Mehmed Fatih” u vrijednosti od pola miliona eura

Objavljeno: 19.10.2021. 14:22 Autor: Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta

Ministarka prof. dr Vesna Bratić, u petak je u Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta primila direktora Medrese „Mehmed Fatih”, Amera Šukuricu i sekretara Islamske zajednice Fuada Čekića. Glavna tema sastanka odnosila se na  Aneks ugovora o finansiranju  Srednje vjerske škole po kojem su, od strane Vlade Crne Gore, Zakonom o budžetu, za ovu namjenu opredijeljena sredstva u iznosu od 500 000 eura. Nakon zaključka Vlade Crne Gore, kojim je ministarka prof. dr Vesna Bratić ovlašćena za potpisivanje ugovora, isti je potpisan  u prostorijama MPNKS. 

Sekretar Islamske zajednice Fuad Čekić, na samom početku sastanka pozdravio je ministarku Bratić od reisa  Islamske zajednice Rifata Fejzića, sa kojim je u martu ove godine imala priliku da razgovara o važnim pitanjima vezanim za nastavak kontinuiranje saradnje . Takođe, podsjetio je da je Medresa ustanova internatskog tipa, te da će izdvojena finansijska sredstva biti usmjerena na internatske troškove,  lične dohotke zaposlenih, kao i održavanje  pet zgrada, u okviru kompleksa ustanove. Ovom prilikom, sekretar Čekić je pozvao ministarku Bratić da sa svojom delegacijom posjeti ovu školu  i bliže se upozna sa njenim načinom rada. 

Aneks ugovora

Direktor Medrese „Mehmed Fatih”, Amer Šukurica naglasio je da škola broji 380 učenika, a da ove godine, po prvi put u internatima boravi 200 učenika i učenica. Sekretar Čekić dodao je da je planirana  izrada velikog sportskog centra u okviru kompleksa Medrese, za koji je već napravljen projekat, a čije bi realizovanje zahtijevalo podršku Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta, te je, u tom pogledu načelno dogovorena saradnja  sa Ministarstvom i Upravom za sport i mlade.

„Model funkcionisanja nastave  organizovan je tako što je 78% nastavnog plana i programa preuzeto od opšteg nastavnog programa, dok 22% istog čine vjerski predmeti. Od samog osnivanja, naš cilj je da škola bude otvorenog tipa (sistem koledža),  da Medresa predstavlja doprinos društvu, jer 90 % naših učenika dalje školovanje nastavlja  upisujući svjetovne predmete, a krajnji cilj je model škole koja djecu priprema za život u građanskom društvu”, istakao je sekretar Islamske zajednice Fuad Čekić.

Ministarka Bratić istakla je značaj modela funkcionisanja nestandardne škole, posebno akcentujući važnost  internatskog tipa školovanja,  jer u takvim uslovima, po njenim riječima, djeca mogu da nauče i usvoje vrijednosti kao što su disciplina i suživot sa drugima,  dok je  direktor ustanove, Amer Šikurica poručio da su infrastrukturni kapaciteti škole na raspolaganju Ministarstvu  za potrebe organizovanja seminara, kulturnih događaja, sportskih manifestacija i sličnih aktivnosti.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?