Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Premijerski sat - Premijer Krivokapić: Stav Vlade vezan za apsolutno ravnomjernu raspodjelu i regionalni razvoj pogotovo sjevera

Objavljeno: 29.07.2021. 15:02 Autor: Kabinet predsjednika Vlade Crne Gore

Predsjednik Vlade prof. dr Zdravko Krivokapić kazao je da je stav Vlade vezan za apsolutno ravnomjernu raspodjelu i regionalni razvoj, pogotovo sjevera.

„Sve detalje koje ste Vi naveli, mi smo imali kao zatečeno stanje. Nijedan ugovor nije Vlada potpisala, nego jednostavno imamo ono što je neko prethodno dogovorio i ugovorio. Za ovaj vrlo značajan reginalni magistralni put Pljevlja – Mihajlovica, Vi znate da su radovi na ovom putu u dužini od 12,6 kilometara u iznosu od 7 i po miliona eura dati “Strabagu” iz Austrije, a ugovor je potpisan 25.02.2020. godine. Radovi se izvode po određenoj dinamici i vjerujte da zabrinjava svakog građanina i koji živi u Pljevljima i koji dolazi iz Srbije što se taj dio puta radi u ovom vremenskom periodu turističke sezone. To će ubuduće biti sasvim drugačije, ali da bi se ispoštovali rokovi, Uprava za saobraćaj je odlučila da se radovi izvode i na ovaj način kao nekad što su rađeni od Nikšića do Grahova“, kazao je premijer Krivokapić odgovarajući na pitanje Kenane Strujić Harbić iz Kluba poslanika Bošnjačke stranke.

Predsjednik Vlade je kazao da je ono što je najvažnije, da će, prema trenutnoj situaciji, ugovorni rok biti ispoštovan i završen 16. novembra 2021. godine.

„Ovaj drugi regionalni put koji je značajan i povezuje Pljevlja sa Bosnom i Hercegovinom, ja sam imao priliku samo jednom tuda da prođem i to je stvarno jedan put koji je zasluživao da bude i prije urađen, ali evo kao što Vam je poznato, ugovor je potpisan 06.05.2019. godine između Uprave za saobraćaj i kompanije “Crnagoraput” AD Podgorica. Dužina trase je 16,3 kilometra, a cijena radova je 12 miliona i 100 hiljada eura. Osnovni razlog zašto je došlo do prekoračenja roka leži u činjenici da nisu završeni imovinsko - pravni odnosi. I to je nešto što je stalno prisutno bukvalno za svaki projekat koji imamo i koji se realizuje. Ja mislim da svi projekti treba da budu tako regulisani da se imovinsko-pravni odnosi riješe prije nego što projekat krene. Mi krenemo u projekat, a onda poslije toga vrlo često imamo to ograničenje. Treći dio puta je Vrulja – Mijakovići, i to je takođe jedan značajan dio puta koji vezuje Pljevlja i Bijelo Polje i Vi znate da je Texnoput dobio taj ugovor koji je potpisan 2018. godine. I ponovo ključni razlog zašto su svi rokovi probijeni leži u činjenici koja je vezana za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa. I to je nešto što smo mi zatekli. Nadamo se, kako smo u dogovoru sa izvođačem konstatovali da će krajem ove godine biti završena ta značajna saobraćajnica. Ono što je značajno, a tiče se teritorije opštine Pljevlja, da je čitava finansijska konstrukcija negdje oko 28 miliona eura“, kazao je Krivokapić.

On je kazao da želi da pošalje poruku, koju možda neki građani nisu imali prilike, a pogotovu predstavnici opština, da čuju, da za pripremu narednog budžeta Vlada ima projekte koji su kompletni da bismo ovu novu vrijednost koju želimo da dodamo, 120 milona eura, mogli realizovati 2022. godine.

„To znači da ti projekti moraju biti apsolutno urađeni u svim tačkama onako kako je vezano za projektni zadatak, da imamo cjelovite projekte i da na taj način će biti finansirani svi bez izuzetka vodeći računa o tome da nijedna opština ne bude zakinuta, a da sjever koji u ovom trenutku nije ni putno povezan a i nema mogućnost velikih industrijskih postrojenja bude 2022. godine drugačiji. To možemo, naravno kao što ste svi Vi većinom kazali samo zajednički“, kazao je premijer Krivokapić.

Premijerski sat (29.07.2021.)
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?