Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Premijerski sat – Premijer Krivokapić: Sve obaveze koje su postojale prema FCJK, izmirene su u skladu sa zakonom; Opredijeljenost Vlade je da njeguje i unapređuje odnose sa dijasporom

Objavljeno: 25.11.2021. 16:36 Autor: Kabinet predsjednika Vlade Crne Gore

Predsjednik Vlade Zdravko Krivokapić kazao je da Vlada nije ukinula Fakultet za crnogorski jezik i književnost, te da mu nije mu osporila bilo kakvo pravo osim troškova koji ne pripadaju fakultetu.

„Možda je neko htio namjerno da izazove finanijsku krizu tog fakulteta time što je na pogrešan mejl slao svoje zahtjeve. Tek kada se ispravno obratio računovodstvu Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta istog dana mu je uplaćen sav iznos. Volio bih kada bi u CG postojao standard koji se primjenjuje jedanako i za odsjek i za fakultet. Ne možete reći da na Univerzitetu Crne Gore ne postoji Odsjek za crnogorski jezik i da su tamo neki drugi ljudi, koji su manji ili veći Crnogorci. To je nešto što je neko napravio u sistemu obrazovanja stvarajući dualnost da čas malo igra na jednu, čas na drugu stranu. U interesu kvaliteta obrazovanja trebalo bi stvoriti dovoljnu kritičnu masu i u toj kritičnoj masi naći najbolji izlaz, a to su oni studenti koji će imati kvalitet koji zaslužuju“, kazao je premijer Krivokapić na Premijerskom satu odgovarajući na pitanje poslanice Draginje Vuksanović Stanković iz Kluba poslanika Socijaldemokratska partija – Albanska koalicija „Jednoglasno“.

Premijer je kazao i da ne zna na osnovu kojih činjenica poslanica Stanković tvrdi da Vlada ima negativan odnos prema dijaspori.

U svakom susretu sa njima, dobio sam samo pohvale. Ako Vi imate neke podatke koja ja nemam, molim Vas saopštite mi ih. Dijaspora je meni jednaka, nezavisno gdje se nalazi i kojoj nacionalnoj grupaciji pripada. Ja sam sa njima razgovarao i vidjeli smo da postoje šumovi u različitoj komunikaciji, jer informacije koje se dijele ne odgovaraju činjeničnom stanju, kazao je premijer Krivokapić.

Premijerski sat (25.11.2021.)


Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?