Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Prihodi veći za 3,9 mil. €, deficit za 62,5% niži od plana

Objavljeno: 04.03.2022. 11:08 Autor: Ministarstvo finansija i socijalnog staranja

Izvještaj o izvršenju budžeta Crne Gore za januar 2022. godine:

Prihodi u januaru veći za 19,2 mil. € nego u istom mjesecu prošle godine

Trend dobre naplate prihoda iz 2021. godine nastavljen je i u januaru 2022. godine, a skoro sve kategorije rashoda bilježile su nižu realizaciju u odnosu na plan. Prema navedenom, deficit budžeta u januaru 2022. godine niži je od planiranog za 62,5% (46,2 mil. €) i iznosio je 27,7 mil. €, odnosno 0,5 % BDP-a. Deficit je niži i od ostvarenog u januaru 2021. godine za 11 mil. €, odnosno za 28,5%.

prihodi

Prihodi budžeta u januaru 2022. godine iznosili su 107,8 mil. € ili 2,0% procijenjenog BDP-a (5.306,4 mil. €) i u odnosu na januar 2021. godine veći su za 19,2 mil. € ili 21,6%, dok su u odnosu na planirane veći za 3,9 mil. € ili 3,8%. Prihodi budžeta u januaru veći su čak i od prihoda ostvarenih u januaru 2020. godine, odnosno prije izbijanja pandemije virusa korona, i to za 13,5 mil. € ili 14,3%.

Prihodi po osnovu PDV-a naplaćeni su u iznosu od 50,3 mil. € i veći su u odnosu na januar 2021. godine za 6,2 mil. € ili 14,0%, dok su u odnosu na plan veći za 1,3 mil. € ili 2,6%.

Prihodi od akciza iznosili su 21,1 mil. € i takođe nastavljaju da bilježe rast u odnosu na plan i u odnosu na prethodnu godinu, u iznosu od 2,1 mil. € ili 10,9%, odnosno 4,7 mil. € ili 29,0%.

Kategorije naknade bilježi značajan rast u odnosu na januar 2021. godine u iznosu od 9,7 mil. €, prevashodno kao rezultat naplate po osnovu „digitalne dividende“, odnosno naknade koja se plaća za otkup radio - frekvencijskog spektra u iznosu od oko 7,0 mil. €, ali i naplate po osnovu programa „Ekonomsko državljanstvo“. U odnosu na plan, ova kategorija prihoda je veća za 2,8 mil. € ili 29,3%.

Sa druge strane, kategorija doprinosi realizovana je na nižem nivou od planiranih za 3,0 mil. € ili 20,4%, odnosno 4,2 mil. € ili 26,4% u odnosu na isti mjesec prethodne godine, a u narednom periodu se očekuje bolja naplata shodno činjenici da se povećanjem minimalne zarade povećala osnova za obračun doprinosa za obavezno socijalno osiguranje.

Izdaci budžeta u januaru iznosili su 135,5 mil. € ili oko 2,6% procijenjenog BDP-a i niži su za 42,3 mil. € ili 23,8% u odnosu na planirane, dok su u odnosu na isti period 2021. godine viši za 8,1 mil. € ili 6,4% prevashodno usljed veće realizacije kapitalnih izdataka i izdvajanja za sektor zdravstva.

Imajući u vidu da početak godine obilježava proces izrade planova nabavki, i generalno, planova za tekuću godinu, niža realizacija budžeta prisutna je kod većine kategorija rashoda. 

U strukturi ukupne potrošnje, kapitalni izdaci realizovani su u ukupnom iznosu od 16,0 mil. € i niži su od planiranih za 3,7 mil. €, shodno dinamici izvođenja radova na kapitalnim projektima, za koje se u predstojećem periodu očekuje intenziviranje. U odnosu na isti period prethodne godine, kapitalni izdaci su viši za 4,4 mil. € ili 38,0%.

Prilog: GDDS 1 tabela

*Podaci u GDDS tabeli predstavljaju pregled prihoda i rashoda po ekonomskoj klasifikaciji u jednom mjesecu, u poređenju sa planom i istim periodom prethodne godine.

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?