Produženje Javne rasprave o Nacrtu zakona o igrama na sreću i nagradnim igrama

Objavljeno: 24.02.2021. 12:15

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja produžiće Javnu raspravu o Nacrtu zakona o igrama na sreću i nagradnim igrama do 31. marta 2021.godine.

Javna rasprava pokrenuta je 30. decembra 2020.godine i zbog velikog interesovanja javnosti njen rok se produžava za 30 dana.

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja poziva sve zainteresovane subjekte da učestvuju u javnoj raspravi o Nacrtu zakona o igrama na sreću i nagradnim igrama, a komentare, mišljenja, primjedbe i sugestije na Nacrt zakona mogu dostaviti Ministarstvu finansija i socijalnog staranja u pisanoj formi, putem pošte na adresu: Stanka Dragojevica broj 2, Podgorica, ili elektronski na e-mail adresu:stevan.brnovic@mif.gov.me, na Obrascu za dostavljanje prijedloga, sugestija i komentara na Nacrt Zakona.

Nakon završetka javne rasprave, Ministarstvo finansija i socijalnog staranja će razmotriti sve pristigle komentare, primjedbe i sugestije i nakon toga sačiniti Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi.

Nacrt zakona o igrama na sreću i nagradnim igrama će biti dostupan javnosti tokom cijelog trajanja javne rasprave na internet stranici Ministarstva finansija i socijalnog staranja (https://mif.gov.me/rubrike/javne_rasprave/237407/Javni-poziv-za-javnu-raspravu-o-Nacrtu-zakona-o-igrama-na-srecu-i-nagradnim-igrama.html) i portalu e-uprave (http://eusluge.euprava.me/eParticipacija/Item/?Id=385)

Detalji javnog poziva:

Nadležna institucija:Ministarstvo finansija
Objavljen: 24.02.2021.
Rok za prijavu: 31.03.2021.
Tip:Zakon
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?