Produženje Javne rasprave o Nacrtu zakona o igrama na sreću i nagradnim igrama

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja produžiće Javnu raspravu o Nacrtu zakona o igrama na sreću i nagradnim igrama do 30. aprila 2021.godine.

  

Javna rasprava pokrenuta je 30. decembra 2020.godine i zbog velikog interesovanja javnosti njen rok se produžava za dodatnih 30 dana. 

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja poziva sve zainteresovane subjekte da učestvuju u javnoj raspravi o Nacrtu zakona o o igrama na sreću i nagradnim igrama, a komentare, mišljenja, primjedbe i sugestije na Nacrt zakona mogu dostaviti Ministarstvu finansija i socijalnog staranja u pisanoj formi, putem pošte na adresu: Stanka Dragojevica broj 2, Podgorica, ili elektronski na e-mail adresu: stevan.brnovic@mif.gov.me, na Obrascu za dostavljanje prijedloga, sugestija i komentara na Nacrt Zakona.

Nakon završetka javne rasprave, Ministarstvo finansija i socijalnog staranja će razmotriti sve pristigle komentare, primjedbe i sugestije i nakon toga sačiniti Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi.

 

Nacrt zakona o o igrama na sreću i nagradnim igrama će biti dostupan javnosti tokom cijelog trajanja javne rasprave na internet stranici Ministarstva finansija i socijalnog staranja (https://mif.gov.me/rubrike/javne_rasprave/237407/Javni-poziv-za-javnu-raspravu-o-Nacrtu-zakona-o-igrama-na-srecu-i-nagradnim-igrama.html) i portalu e-uprave ( http://eusluge.euprava.me/eParticipacija/Item/?Id=385 )

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?