‚‚Recimo NE diskriminaciji lica sa invaliditetom"

Objavljeno: 06.10.2022. 20:30 Autor: Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava

Javni konkurs ‚‚Recimo NE diskriminaciji lica sa invaliditetom" za finasiranje projekata/programa NVO koji doprinose zaštiti lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti

Dokumenta

Detalji javnog poziva:

Nadležna institucija:Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava
Objavljen: 06.10.2022.
Rok za prijavu: 05.11.2022.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?