"Zajedno do jednakosti"

Objavljeno: 06.10.2022. 20:15 Autor: Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava

Javni konkurs "Zajedno do jednakosti" za finansiranje projekata/programa NVO u oblasti zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava - zaštita i unapređenje ljudskih prava LGBTI osoba u 2022. godini

Dokumenta

Detalji javnog poziva:

Nadležna institucija:Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava
Objavljen: 06.10.2022.
Rok za prijavu: 05.11.2022.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?