‚‚Podržimo inkluziju Roma/Romkinja i Egipćana/Egipćanki - za društvo jednakih šansi"

Objavljeno: 06.10.2022. 21:00 Autor: Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava

Javni konkurs ‚‚Podržimo inkluziju Roma/Romkinja i Egipćana/Egipćanki - za društvo jednakih šansi" za finasiranje projekata/programa NVO u oblasti zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava, zaštita prava Roma/Romkinja i Egipćana/Egipćanki u 2022. godini.

Dokumenta

Detalji javnog poziva:

Nadležna institucija:Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava
Objavljen: 06.10.2022.
Rok za prijavu: 05.11.2022.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?