Sektor za ljudske resurse i prvostepeni upravni postupak

Objavljeno: 01.11.2023. 10:00

U Sektoru za ljudske resurse i prvostepeni upravni postupak - obavljaju se poslovi koji se odnose na: upravljanje ljudskim resursima, kadrovski i opšti poslovi, vođenje upravnog postupka i odlučivanje u tom postupku, donošenje i izvršenje rješenja i drugih pojedinačnih akata, preduzimanje upravnih aktivnosti, mjera i upravnih radnji, praćenje njihovog izvršavanja, davanje objašnjenja i stručnih uputstava i instrukcija za rad i ukazivanje stručne pomoći; primjenu domaćih propisa, međunarodnih sporazuma i standarda; obezbjeđivanje izvršavanja zakona i drugih propisa; primjenu međunarodnih i evropskih konvencija, protokola i sporazuma iz djelokruga utvrđene nadležnosti; saradnja sa ovlašćenim međunarodnim organizacijama i ovlašćenim organima drugih država iz djelokruga rada uprave i druge poslove iz djelokruga utvrđene nadležnosti.

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?