Studijska posjeta predstavnika MPNKS predstavnicima Evropske omladinske kartice

Objavljeno: 15.11.2021. 11:22 Autor: Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta

Predstavnici Direktorata za evropske integracije, programiranje, implementaciju EU fondova i međunarodnu saradnju u Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta, Goran Drobnjak i Krsto Vukadinović, sa projektnim timom Evropske omladinske kartice (EYCA) bili su u studijskoj posjeti predstavnicima EYCA programa u Andori i Španiji.

U razgovoru sa inostranim kolegama predstavljen je značaj izrade budućeg Programa za unapređenje Evropske omladinske kartice (EYCA) u Crnoj Gori za period 2022-2024. godine, koji je iniciralo resorno Ministarstvo, a usvojila Vlada Crne Gore u septembru tekuće godine. Dodatno, stavljen je akcenat i na mogućnosti saradnje u dijelu srednjoškolskih i studentskih razmjena, kao i stručnog kadra.

Kroz diskusije sa predstavnicima resornih ministarstava u Andori i Barseloni, predstavljeni su aktuelni međunarodni projekti i buduće inicijative koje želimo razvijati u našoj zemlji.

Predstavnici MPNKS izrazili su zahvalnost kolegama iz „Carnet Jove Andorra" i „Carnet Jove Catalunya" na gostoprimstvu i razmjeni iskustva, koje će biti dragocjeno u narednom periodu, obzirom da Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta pruža snažnu podršku daljem razvoju ovog projekta u Crnoj Gori, odnosno timovima NVO „Centar za omladinsku edukaciju" i Uprava za sport i mlade.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?