Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

U Seulu održan Peti UNESCO -v Forum

Objavljeno: 30.11.2021. 23:00 Autor: Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta

Peti UNESCO-v Forum o transformativnom obrazovanju za održivi razvoj, globalno građanstvo, zdravlje i dobrostanje održan je u virtuelnom formatu u periodu od 29. novembar – 1. decembar 2021. godine, uživo emitovan iz Seula, Republika Koreja. Organizatori Foruma su UNESCO i Azijsko-pacifički centar za obrazovanje za međunarodno razumijevanje (APCEIU), dok su domaćini Foruma bili Ministarstvo prosvjete i Ministarstvo vanjskih poslova Republike Koreje.

Forum je imao za cilj da identifikuje indikatore napretka u implementaciji transformativnog obrazovanja i načine monitoringa. Specifični ciljevi događaja su bili razmjena i analiza najboljih praksi u kreiranju obrazovnih politika, razvoju kurikuluma, obuci nastavnika, ocjenjivanju, sredina za učenje i pedagogija; pregled postojećih globalnih, regionalnih i nacionalnih prikupljenih podataka i analiza u skladu sa Ciljem 4.7 održivog razvoja; rasprava o mogućim indikatorima napretka u pravcu ostvarenja transformativnog obrazovanja. 

Forum su svečano otvorili  gđa Stefania Gianini, zamjenica generalnog direktora UNESCO-a, gdin Eun-hae Yoo, zamjenik premijera i ministar prosvjete Republike Koreje, gdin Jong-ho Kyun, generalni direktor Ministarstva vanjskih poslova Republike Koreje i Hyun Mook Lim, direktor APCEIU.

Ovaj događaj je okupio veliki broj učesnika iz institucija i organizacija širom svijeta, između ostalih, visoke zvaničnike, kreatore politika i praktičare, predstavnike vladinog i nevladinog sektora, škola, međunarodnih organizacija, akademike, lidere na projektima i nastavnike. Delegaciju Crne Gore na Forumu su činili predstavnici MPNKS, Zavoda za školstvo, Centra za stručno obrazovanje i odabranih škola. 

Forum je bio strukturisan u vidu plenarnih zasijedanja i panel diskusija, kao i paralelnih sesija na pojedinačne teme, uz izložbu materijala i resursa u oblasti obrazovanja za održiv razvoj i globalnog građanskog obrazovanja. Na forumu su se vodili moderirani razgovori na više značajnih tema, počev od definisanja koncepta transformativnog obrazovanja u okviru konceptualnih i empirijskih dimenzija, do razmjene iskustava zemalja u vezi sa vizijom, praksom i napretkom u oblasti transformativnog obrazovanja. Raspravljalo se i o uticaju postojećih praksi na oblikovanje ponašanja učenika i razvoj obrazovnih sistema, sa akcentom na indikatore uspjeha.

Neke od tema sesija: Različite komponente potrebne za transformaciju u obrazovnim sistemima sa fokusom na politike, kurikulum, pedagogiju, ocjenjivanje i sredine za učenje. Transformativno obrazovanje kroz prizmu regionalnih i globalnih komparativnih podataka u odnosu na Cilj 4.7 OR, kroz identifikaciju napretka i jazova u postojećim okvirima praćenja i ocjenjivanja. Diskusija o tri odabrana izazova u transformativnom obrazovanju i identifikovanje mogućnosti i preporuka za dalji napredak. Socijalne i emocionalne dimenzije učenja (SEU) kod ocjenjivanja. Rastuća integracija socijalnog i emocionalnog učenja u kurikulumima je postavila pitanje davanja povratnih informacija i ocjenjivanja. Pozivajući se na istraživanje, politike i praksu,  ispitivane su mogućnosti i nedostaci u oblasti socijalnog i emocionalnog učenja. Jedna od sesija se bavila pitanjem obrazovanja i učenja odraslih i jačanja neformalnog obrazovanja za pojedince, društvenu i sistemsku transformaciju. Ovo je bila prilika i da se predstave pojedine inicijative u oblasti obrazovanja za održivi razvoj i globalnog građanskog obrazovanja u sistemu cjeloživotnog učenja kroz razvoj politika i strategija i implementaciju projekata, kao i napredak postignut u izgradnji „gradova prestonica učenja“.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?