ZAPISNIK SA SJEDNICE KOMISIJE ZA RASPODJELU SREDSTAVA ZA NVO

Objavljeno: 17.12.2021. 14:05 Autor: Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta

Sjednica Komisije počela je sa radom 17.12.2021.godine u 9h u prostorijama Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta u zgradi „Vektra“ Rimski trg bb. Na sjednici je vršena tehnička provjera dokumentacije za 65 prijavljenih projekata za javni konkurs MPNKS „Inovacijom do veće mobilnosti mladih“ za 2021.godinu

Rok za dostavljenje dopune dokumentacije je 5 (pet) dana od objavljivanja liste na sajtu, odnosno zaključno sa 23.12.2021.godine , isključivo ličnom predajom na arhivu:

Ministarstvo prosvjete,nauke,kulture i sporta, ul. Vaka Đurovića bb, 81000, Podgorica , sa napomenom “ dopuna prijave ” za Javni konkurs broj 18/1-04-056/21-10567, pod nazivom “Inovacijom do veće mobilnosti mladih”.

Spisak nevladinih organizacija koje treba da dostave dopunu dokumentacije na javni konkurs  MPNKS „Inovacijom do veće mobilnosti mladih“ možete preuzeti u nastavku. 

Dokumenta

Detalji javnog poziva:

Nadležna institucija:Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta
Objavljen: 17.12.2021.
Rok za prijavu: 23.12.2021.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?