Zaštita žena žrtava nasilja

Iako se u društvu polako formira svijest o ravnopravnosti kao željenoj društvenoj vrijednosti i sazrijeva razumijevanje o tome da se položaj žena mora poboljšati, u porodici su još uvijek prisutni partijarhalni obrasci i određen stepen tolerancije prema nasilju.

SOS za žrtve nasilja u porodici 080 111 111 za pomoć, savjet, podršku (anonimno, besplatno, non stop) 

Više detalja se nalazi na veb-sajtu: https://sosnk.org/


Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?