социјални бон

Ваучер за куповину

Ваучер за куповину је пројекат Министарства финансија и социјалног старања.


Намијењен је грађанима у стању социјалне потребе који ће у вриједности од 30, 50 и 100 еура моћи да купе у маркету који изаберу, робу у тој вриједности.  


У години социјалне правде осим што смо увели дјечји додатак, покренули пројекат туристичких ваучера, покренули иницијативу за испитивање рада запослених у социјалној дјелатности, увели смо и ваучер за куповину као помоћ нашим грађанима да преброде кризу изазвану пандемијом корона вируса, имајући у виду и чињеницу да је 21. 000 грађана остало без посла.


Све ово није могуће урадити ако немамо заједничку визију и циљ, а то је друштво једнаких шанси.