Здравље

Обавезно здравствено осигурање, организација и реформа здравствене заштите, изабрани доктор

Правна заштита

Заштита права потрошача, центри за помоћ, јавни ред и мир, пријава казнених дјела

Порези и царине

Пореска администрација, пореске обавезе - пријава и плаћање пореза

Међународна сарадња

Спољна политика, НАТО, Европска унија, Пројекти подршке, међународне иницијативе, људска права

Пољопривреда

Шумарство, водопривреда, рибарство, пчеларство, рурални развој, одрживо коришћење природних ресурса, Агробуџет

Породица

Брак и ванбрачна заједница, развод права и обавезе, родитељство, социјална давања и новчане накнаде, особе са инвалидитетом, смрт и насљеђе

Образовање

Предшколско, основно, средње и високо образовање, учи дома, е-упис, е-дневник, дигитални уџбеници, школски календар

Рад

Тржиште рада, права радника, закон о раду, минимална примања, незапослени

Подршка привреди

Подршка развоју здраве и конкурентне привреде. Развој и унапређење сектора микро, малих и средњих предузећа као генератора нових идеја, нових производа...

Туризам

Пријава боравишта странаца, дозволе за рад, изградња туристичких објеката, регистри, НТО, ЛТО

Личне исправе

Потврде, увјерења, пријава боравка, црногорско држављанство

Актуелне теме

Јавне политике

Секторска подјела стратешких докумената и укупан број стратегија

Глас грађана еПетиције

Циљ је омогућити грађанима да својим инцијативама помогну Влади у обављању уставних надлежности.

EU4ME ME4EU

Чланство наше државе у ЕУ је наш стратешки циљ и биће водиља свих наших будућих активности.

Државни симболи Црне Горе

Грб Црне Горе

Питајте Владу

Тел: +382 20 482 876
Фаx: +382 20 482 939
Е-маил: kancelarijazagradjane@gsv.gov.me
Адреса: Карађорђева бб, 81000 Подгорица