Pruga

Nadležnost Uprave za željeznice

Poslove iz oblasti investiranja u održavanje, razvoj i modernizaciju željezničke infrastrukture, regulatorne poslove na željezničkom tržištu i poslove bezbjedno

Licence

Licenca za upravljanje infrastrukturom, Licenca za prevoz u željezničkom saobraćaju (Putnika) ili (Robe-Tereta)

Sertifikati

Sertifikat o bezbjednosti za upravljanje željezničkom infrastrukturom (Dio A i Dio B), Sertifikat o bezbjednosti za prevoz (Putnika i robe-tereta) (Dio A i Dio,

Plan integriteta

Plan integriteta je interni antikorupcijski dokument u kome je sadržan skup mjera pravne i praktične prirode kojima se sprečavaju i otklanjaju mogućnosti za nas

Slobodan pristup informacijama

Pristup informacijama u posjedu Uprave za željeznice, vodič, programi i planovi rada, izvještaji o radu, rješenja, informacije.

Biblioteka

Zakoni, pravilnici, uredbe, rješenja, obrasci, odluke, planovi...

Vijesti/Najave

Istorijat željeznice u Crnoj Gori
Željeznički saobraćaj na tlu današnje Crne Gore uspostavljen je 16. jula 1901. godine dolaskom prvog voza u Zeleniku. Uz gradsku muziku i prodoran pisak parne
26.05.2023.
Denis Lukač
Direktor Uprave za željeznice Crne Gore
microthumb

Direktor Uprave za željeznice Crne Gore

Denis Lukač je rođen 06.05.1990. godine u Bijelom Polju, gdje je završio osnovnu školu i Srednju stručnu školu. Diplomirao je na Fakultetu za saobraćaj, komunikacije i logis.

.

DETALJNIJE

Unutrašnja organizacija