100 dana rada Ministarstva evropskih poslova

Ministarstvo evropskih poslova je u prva tri mjeseca:

 • U Briselu je, nakon dvije godine pauze, održana petnaesta Međuvladina konferencija Crne Gore i Evropske unije, što je jasna potvrda da se 44. Vlada i parlamentarna većina prepoznaju kao kredibilni partneri koji će Crnu Goru uvesti u Evropsku uniju.
 • U cilju unapređenja rada pregovaračke strukture, obrazovali smo Savjet za vladavinu prava, imenovali smo glavnog pregovarača za vođenje pregovora o pristupanju EU, imenovali članove Pregovaračkog tima (šest pregovarača za klastere) i donijeli odluke o obrazovanju radnih grupa. Inovirali smo i osnažili sve pregovaračke radne grupe. Sada, sa zaokruženom i funkcionalnom pregovaračkom strukturom krećemo u intenzivnije i efikasnije reforme.
 • Nastavili smo sa realizacijom obaveza koje proizilaze iz sprovođenje SSP-a, kroz održavanje Šesnaestog sastanaka Pododbora za ekonomska i finansijska pitanja i statistiku između Crne Gore i Evropske komisije i Sedamnaestog sastanka Zajedničkog konsultativnog odbora između EU i Crne Gore (ZKO).
 • Imali smo intenzivne diplomatske aktivnosti s ciljem promocije rezultata reformi u procesu pristupanja EU. U tom smislu, ministarka Maida Gorčević je u Briselu imala sastanke sa evropskim komesarom za proširenje i susjedstvo, Oliverom Varheljijem, kao i sa specijalnim predstavnikom EU za Zapadni Balkan, Miroslavom Lajčakom i poslanikom Evropskog parlamenta i predsjedavajućim Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje Vladimirom Bilčikom. Takođe, Gorčević je u Podgorici održala niz sastanaka sa ambasadorima i predstavnicima međunarodnih organizacija i fondacija.
 • U okviru sprovođenja Strategije informisanja javnosti o pristupanju Crne Gore EU, a s ciljem unapređenja transparentnosti i inkluzivnosti procesa, te jačanja saradnje sa različitim društvenim subjektima, započeli smo redovne konsulatcije sa predstavnicima civilnog sektora o pregovaračkom procesu i potpisali Memorandum o saradnji između Ministarstva evropskih poslova i 25 lokalnih samouprava. Ministarstvo je raspisalo i konkurs za lokalne samouprave da se prijave za učešće u inicijativi “EU4ME: Osnaživanje opština za evropsko angažovanje“, a cilj je da se pruži snažnija podrška lokalnim samoupravama kako bi se osiguralo kvalitetnije informisanje. Odabrano je 6 opština koje će učestvovati u ovoj inicijativi.
 • Nastavili smo konstruktivnu saradnju sa Skupštinom Crne Gore, gdje je rukovodstvo MEP-a učestvovalo na Trećoj sjednici Odbora za evropske integracije.
 • Kroz predan rad na programiranju i sprovođenju zahtjevnih obaveza, stvorili smo preduslove za dodjelu 265,6 miliona eura iz EU fondova i programa i to:

- programiranjem 24 miliona eura iz IPA 2024 za: vladavinu prava, životnu sredinu, socijalnu politiku i horizontalnu akciju – Instrument za evropsku integraciju.

- radom na pripremi višegodišnjih operativnih programa 2024-2027 za podršku životnoj sredini i zapošljavanju i socijalnoj politici vrijednih 66 miliona eura.

- potpisivanjem sporazuma za 63 miliona eura iz IPARD III, za jačanje kapaciteta crnogorskih poljoprivrednika tokom perioda 2021-2027 za buduće upravljanje Zajedničkom poljoprivrednom politikom Evropske unije.

- odobravanjem 112.6 miliona eura iz Zapadnobalkanskog investicionog okvira, za rekonstrukciju dionice željezničke pruge Bar-Golubovci.

 • Uspjeli smo da, u kratkim rokovima, pripremimo nacrt Reformske agende za Instrument EU za reformu i rast i ispunimo preduslove za korišćenje sredstava iz novog Plana rasta EU za Zapadni Balkan. U okviru tri oblasti: Poslovno okruženje i razvoj privatnog sektora; Digitalna i energetska/zelena tranzicija i Razvoj ljudskog kapitala, definisali smo 60 reformskih mjera, uz dodatne mjere u oblasti vladavine prava.
 • Nastavili smo i sa uspješnim sprovođenjem programa bilateralne prekogranične saradnje i inter-regionalnih programa.
 • U okviru inter-regionalih programa saradnje Crna Gora je dobila priliku da učestvuje u programu Interreg Evropa, koji predstavlja odličnu platformu za saradnju sa državama članicama EU, razmjenu znanja i jačanje partnerstava. Sa druge strane, zaključen je i finansijski sporazum za URBACT IV program, kojim se podstiče međuregionalna saradnja i doprinos održivom urbanom razvoju, boljem upravljanju i povezivanju gradova na evropskom nivou. Zemlje korisnice Ipe, uključujući i Crnu Goru, po prvi put su dobile priliku za učešće u ovom programu u perspektivi 2021-2027. Ukupan budžet ovog programa iznosi 85 miliona eura, dok će za aktivnosti korisnika iz zemalja korisnica Ipe biće opredijeljeno ukupno 5 miliona eura.
 • Nastavili smo i sa uspješnim sprovođenjem programa prekogranične i transnacionalne saradnje, koji imaju za cilju da daju podršku realizaciji projekata sa zemljama članicama Evropske unije, kandidatima i potencijalnim kandidatima za članstvo, a najvećim dijelom su usmjereni na zaštitu životne sredine, očuvanje i promociju prirodnog i kulturnog nasljeđa, inovacije i lokalne inicijative. U tom smislu, ratifikovan je finansijski sporazum za Program prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina - Crna Gora za IPA III perspektivu, čija ukupna vrijednost iznosi 9,73 miliona eura. Pored toga, zaključen je i Bilateralni sporazum za Program prekogranične saradnje Srbija – Crna Gora 2021-2027, čija ukupna vrijednost takođe iznosi 9,73 miliona eura.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?