Zakonska regulativa iz oblasti stanovanja

Zakoni

Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata 
Zakon o održavanju stambenih zgrada
Zakon o stambenim zadrugama
Zakon o socijalnom stanovanju


Uredbe

Uredbu o načinu i kriterijumima za korišćenje sredstava za socijalno stanovanje
Uredba o postupku i kriterijumima za pretvaranje posebnih i zajedničkih djelova stambene zgrade u poslovne prostorije


Pravilnici

Pravilnik o obrascima zahtjeva, izjava i izvještaja u postupku legalizacije bespravnih objekata
Pravilnik o tehničkim zahtjevima za redovan servis i kontrolu bezbjednosti liftova u upotrebi 
Pravilnik o načinu ispitivanja, načinu izrade i sadržaju analize statičke i seizmičke stabilnosti bespravnog objekta površine do 500 m2.pdf
Pravilnik o načinu ispitivanja, načinu izrade i sadržaju analize statičke i seizmičke stabilnosti bespravnog objekta površine do 500 m2.doc

Odluke

Odluka o bližim kriterijumima i postupku dodjele dugoročnih kredita fizičkim licima radi obezbjeđenja stana, odnosno stambenog objekta za socijalno stanovanje ("Službeni list Crne Gore", br. 027/18 od 26.04.2018)
Odluka o načinu i kriterijumima za rješavanje stambenih potreba funkcionera
Odluka o rješavanju stambenih potreba državnih službenika i namještenika


Mišljenja – tumačenja Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata u dijelu legalizacije bespravnih objekata


11-12-243 Bosiljka Marković-odgovor
11-12-244 Danilovgrad-tumačenje
01-12-218 Opština Berane - odgovor
11-12-227 Herceg NOVI - odgovor
01-12-179 Budva-odgovor
01-12-165 Bulatović Joka-odgovor
01-12-186 B.polje- odgovor
11-35-131 Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoja - Glavni grad Podgorica
101-58-102 - Sekretarijat za planiranje i uređenje prostora, komunalne poslove, saobraćaj, imovinu i zaštitu životne sredine - Opštini Tuzi
111-58-95 - Slobodan Vujović
111-58-59 - Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj - Glavni grad Podgorica
111-58-56 - Sekteratijat za prostorno planiranje i održivi razvoj - Opština Ulcinj
111-58-46 - Glavni grad Podgorica - Aida Perović
111-58-32 - Aida Petrović
111-58-29 - Irina Fedotova
111-58-28 - Rustem Bagaveev
111-58-4 - Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine - Prijestonica Cetinje
111-58-3 - EXIM nekretnine doo - Cetinje


Mišljenja - tumačenja Zakona o održavanju stambenih zgrada 

11-12-248 PS Gradnja DOO - odgovor
01-52-237 TUZI-odgovor
11-43-22 NUSRET HANJALIĆ-odgovor
01-35-31 Petnjica-odgovor
01-35-30 Sekret.za pl.pros.i odr.razvoj Pdg.-odgovor
01-43-14 Opštini Budva-odgovor, Kamenovo
01-43-18 Dragović Zoran-odgovor
111-40-26 - Sekretarijat za komunalne poslove - Glavni grad Podgorica
111-40-24 - Art Gloria Podgorica
111-40-23 - Zetagradnja Podgorica
111-40-20 - Art Gloria Podgorica
111-40-18 - Art Gloria Podgorica
111-40-15 - dr Aleksandra Savić
111-40-14 - Mirko Nilević
111-40-13 - Sekretarijat za komunalne poslove - Glavni grad Podgorica
111-40-9 - Sekretarijat za komunalno - stambene poslove, saobraćaj i vode - Opština Pljevlja
111-40-7 - Sekretarijat za komunalno - stambene poslove i zaštitu životne sredine - Opština Bar
111-40-3 - Sekretarijat za komunalne poslove - Glavni grad Podgorica
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?