Izvještaj o sprovedenim javnim konsultacijama o Nacrtu sektorske analize u oblasti zaštite lica sa invaliditetom za 2023. godinu

Objavljeno: 06.05.2022. 07:40 Autor: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

Shodno članu 79 Zakona o državnoj upravi i člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija u vezi člana 32a Zakona o nevladinim organizacijama, Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma objavilo je Javni poziv za konsultacije nevladinim organizacijama koje se bave licima sa invaliditetom i zainteresovanoj javnosti u cilju sačinjavanja Sektorske analize za utvrđivanje predloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz Budžeta Crne Gore u 2023. godini u oblasti zaštite lica sa invaliditetom.

Konsultacije su realizovane u periodu od 13. aprila do 28. aprila 2022. godine, u okviru kojih nije bilo komentara, inicijativa i prijedloga za unapređenje Sektorske analize za 2023.godinu.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?