Izvještaj o sprovedenim konsultacijama sa NVO

Objavljeno: 16.12.2021. 13:58 Autor: Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava

Shodno članu 13 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Sl. list CG", br. 41/18) u vezi člana 32a Zakona o nevladinim organizacijama ("Sl. list CG", br. 39/11 i 37/17), Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava objavljuje

Izvještaj o sprovedenim konsultacijama sa zainteresovanim nevladinim organizacijama u cilju pripreme sektorske analize za oblast vladavine prava

 Izvještaj o sprovedenim konsultacijama sa zainteresovanim nevladinim organizacijama u cilju pripreme sektorske analize za oblast vladavine prava broj: 01-056/21-12271/2 možete preuzeti OVDJE .

 Ministarstvo pravde ljudskih i manjinskih prava

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?