JAVNI KONKURS „NAUKA I PRIVREDA-PUTEVI SARADNJE”

Objavljeno: 05.11.2021. 13:27 Autor: Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta

Na osnovu člana 32v Zakona onevladinim organizacijama (“Službeni list CG”, br.39/11 i 37/17), a u vezi sa Odlukom o utvrdivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2021. godini (“Službeni list CG“, br. 88/20) i Pravilnikom o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs ("Službeni list CG“, br.14/18)„ Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta, objavljuje

JAVNI KONKURS

”NAUKA PRIVREDA PUTEVI SARADNJE”

za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2021. godini u oblasti osnaživanja sinergije nauke i privrede


Detalje Konkursa možete pročitati i preuzeti u nastavku. 

Dokumenta

Detalji konkursa:

Nadležna institucija:Ministarstvo prosvjete
Objavljen: 05.11.2021.
Rok za prijavu: 06.12.2021.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?