Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije za člana Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizac

Objavljeno: 26.07.2021. 09:24 Autor: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

Na osnovu čl.1 i 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (“Službeni list Crne Gore” broj 41/18) u vezi člana 32b Zakona o nevladinim organizacijama (“ Službeni list Crne Gore” br. 39/11, 37/17), Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma raspisuje

JAVNI POZIV
nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije za člana Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacije koje se bave zaštitom lica sa invaliditetom u oblasti izgradnje objekata
, za 2021. godinu       

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma poziva nevladine organizacije koje se bave zaštitom lica sa invaliditetom u oblasti izgradnje objekata, da učestvuju u procesu izbora predstavnika/ce za člana Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija koje se bave zaštitom lica sa invaliditetom u oblasti izgradnje objekata, za 2021. godinu      


Javni poziv možete preuzeti ovdje: Obrazac 1

Obrazac za dostavljanje predloga možete preuzeti ovdje: Obrazac 2


Predlog predstavnika za člana Komisije biće razmatran samo ako je dostavljen uz svu potrebnu dokumentaciju, u naznačenom roku.


Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, u roku od sedam dana od dana isteka roka za dostavljanje predloga, na internet stranici Ministarstva www.gov.me/mepg i portalu e-uprave objaviće listu predstavnika koji su predloženi, sa nazivom nevladinih organizacija koje su ih predložile, a koje su ispunile uslove shodno navedenim kriterijumima. Uz listu, Ministarstvo će objaviti i spisak nevladinih organizacija koje nijesu dostavile uredne i potpune predloge, odnosno koje ne ispunjavaju uslove ili su predložile predstavnika koji takođe ne ispunjava uslove.                

Nakon toga, starješina organa će, aktom o obrazovanju Komisije, za člana Komisije izabrati onog predstavnika nevladine organizacije koji je ispunio sve uslove i za koga je dostavljeno najviše predloga nevladinih organizacija koje su ispunile sve uslove.

Dokumenta

Detalji javnog poziva:

Nadležna institucija:Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma
Objavljen: 26.07.2021.
Rok za prijavu: 05.08.2021.
Naziv:Javni poziv nevladinim organizacijama
Tip:Javni poziv
Namijenjeno za:Nevladinim organizacijama
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?