JAVNI POZIV nevladnim organizacijama za predlaganje kandidata/kinje za pripremu Plana za implementaciju preporuka četvrtog ciklusa Opšteg periodičnog pregleda Savjeta za ljudska prava

Objavljeno: 25.03.2024. 13:55 Autor: Ministrastvo za ljudska i manjinska prava

Na osnovu člana 32b stav 3 Zakona o nevladinim organizacijama („Službeni list CG“, br. 39/11 i 37/17) i u vezi sa Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG”, br. 41/18), Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava upućuje

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?