Javni poziv za konsultacije zainteresovanih nevladinih organizacija u cilju pripreme Sektorske analize za sprovođenje edukativne kampanje o bezbjednom upravljanju POPs hemikalijama

Objavljeno: 04.03.2021. 07:46 Autor: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

U skladu sa članom 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Sl. List Crne Gore“, broj 41/18), a u vezi sa članom 32a stav 2 Zakona o nevladinim organizacijama („Sl.list CG“, br. 39/11 i 37/17), Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma objavljuje

JAVNI POZIV

za konsultacije zainteresovanih nevladinih organizacija u cilju pripreme sektorske analize za sprovođenje edukativne kampanje o bezbjednom upravljanju POPs hemikalijama u Crnoj Gori.

Javne konsultacije će trajati 15 dana, od 04.03. do 18.03.2021. godine.

Poziv za učešće u konsultacijama Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma upućuje nevladinim organizacijama zainteresovanim za pitanja iz oblasti bezbjednog upravljanja hemikalijama.

Konsultacijama se obezbjeđuje informisanje i učestvovanje nevladinog sektora o planiranim aktivnostima za sprovođenje edukativnih kampanja o bezbjednom upravljanju POPs hemikalijama.

Komentare, inicijative, predloge i sugestije možete slati putem e-mail-a na adresu djordjina.vujovic@mepg.gov.me i na portalu e-uprave ili poštom na adresu:

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, IV Proleterske brigade 19, 81000 Podgorica (sa naznakom “Javne konsultacije za sprovođenje edukativne kampanje o bezbjednom upravljanju POPs hemikalijama).

Kontakt osoba za koordinacijui konsultacije je: Đorđina Vujović, e-mail: djordjina.vujovic@mepg.gov.me Broj tel. +38267279160.

Detalji javnog poziva:

Nadležna institucija:Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma
Objavljen: 03.03.2021.
Rok za prijavu: 17.03.2021.
Naziv:Javni poziv za konsultacije zainteresovanih nevladinih organizacija u cilju pripreme Sektorske analize za sprovođenje edukativne kampanje o bezbjednom upravljanju POPs hemikalijama u Crnoj Go
Tip:Javni poziv
Namijenjeno za:Nevladinim organizacijama
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?