Javni poziv za konsultovanje zainteresovane javnosti za izradu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oduzimanju imovisnke koristi

Objavljeno: 19.12.2023. 11:25 Autor: Ministarstvo pravde

Na osnovu člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, broj 41/18), Ministarstvo pravde, upućuje

JAVNI POZIV 

građanima, stručnim i naučnim institucijama, državnim organima, strukovnim udruženjima, političkim strankama, nevladinim organizacijama, medijima i drugim zainteresovanim organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima (zainteresovana javnost) da se uključe u postupak pripreme 

PREDLOGA ZAKONA O

IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODUZIMANJU IMOVINSKE KORISTI STEČENE KRIMINALNOM DJELATNOŠĆU

i dostave svoje inicijative, predloge, sugestije i komentare u pisanom i elektronskom obliku Ministarstvu pravde na adresu: Podgorica, Vuka Karadžića 3, ili na e-mail: mina.boskovic@mpa.gov.me.

Konsultacije zainteresovane javnosti o pripremi Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću, trajaće 20 dana od dana objavljivanja ovog poziva.

Konsultacijama se obezbjeđuje informisanje najšire javnosti o planiranim aktivnostima na pripremi zakona.

Ministarstvo pravde će sve prispjele inicijative, prijedloge, sugestije i komentare razmotriti i uzeti u obzir prilikom sačinjavanja Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću. 

U prilogu možete preuzeti: Zakon o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?